Obchodní podmínky - Mikroskopy, dalekohledy a teleskopy Levenhuk

vyhledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

     PRODUKTY Levenhuk

    MIKROSKOPY
     TELESKOPY
     DALEKOHLEDY
     LUPY
     PŘÍSLUŠENSTVÍ
    

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky pro nákup v www.levenhuk-optika.cz

  • VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s Obchodními podmínkami pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné a jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

  •  OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

1. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita, funkční a materiálové vlastnosti a ostatní údaje uvedené na našich stránkách vycházejí z údajů výrobců a prodávající si vyhrazuje právo v případě zjevné chyby na jejich opravu (včetně opravy ceny). Pokud se tak stane po přijetí objednávky, má prodávající povinnost o změně informovat kupujícího před realizací objednávky a dohodnout s ním způsob řešení, případně objednávku stornovat.
2. Parametrické filtry a údaje v nich uvedené nejsou závaznou specifikací, jsou pouze orientační a slouží k základnímu výběru (oddělení) skupiny výrobků. Platný údaj je  uvedený v popisku produktu.
3. Speciální upozornění věnované kupujícím nočního vidění. Zákon č. 119/2002 Sb. o zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů stanoví zaměřovače zbraní konstruované na principu noktovizorů jako zakázané doplňky zbraní. Všechny výrobky nočního vidění nabízené na našem e-shopu jsou určeny jako pozorovací zařízení a nesmí být instalovány na zbraň! Každý kupující nočního vidění je seznámen s tímto upozorněním a bere ho plně na vědomí. Prodávající nenese jakoukoliv odpovědnost, pokud kupující použije noční vidění v rozporu s platnou legislativou.
4. Řádně vyplněná a odeslaná objednávky popř. prostřednictvím telefonu nebo e-mailu učiněná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Podmínkou pro naplnění platnosti objednávky je vyplnění či sdělení veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři, a to včetně takového telefonického kontaktu, na kterém bude možno ověřit objednávku. Pokud nebude možné objednávku telefonicky ověřit, prodávající má právu ji stornovat. Kupující souhlasí s tím, že jeho objednávka může být postoupena třetí osobě, která jím objednaný produkt v souladu s objednávkou kupujícímu dodá a vyfakturuje svým jménem. V jednotlivých případech například při opakovaném zaslání zboží, které zákazník již jednou nepřevzal nebo ve finančně náročnějších případech, si prodávající má prodávající možnost požádat o úhradu finanční zálohy kupujícím.
5. V případě, že objednané zboží bylo vyprodáno, má prodávající právo objednávku jednostranně s okamžitou platností stornovat. Prodávající si vyhrazuje také právo stornovat objednávku, ve které kupující prostřednictvím poznámky v objednávce požaduje změnit vlastnost výrobku oproti popisu výrobku.
6. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupní cena je považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího při platbě předem nebo předáním pracovníkovi přepravní firmy či výdejního místa při platbě na dobírku či hotově. Pokud na stránkách nabízíme prověření ceny a individuální slevu nezavazujeme se ani negarantujeme nabídku nejnižší ceny na internetu.

  • POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY A VZNIK KUPNÍ SMLOUVY

Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu.

  • ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

1. Každou objednávku můžete do doby odeslání zboží zrušit a to telefonicky 603 383 387 a současně e-mailem info@digitalnimikroskop.cz. Stačí uvést jméno, e-mail a číslo objednávky, případně název zboží.
2. V případě, že zákazník odmítne převzít objednané zboží, aniž by objednávku písemně zrušil, ocitl se v prodlení věřitele. V takovém případě je zákazník povinen uhradit náklady, které prodávajícímu vznikly (tedy poštovné apod.).  Zákazník souhlasí s postoupení takovéto pohledávky třetí osobě.
3. Prodejce neodpovídá za zdržení či poškození zásilky způsobené při přepravě. Kupující je povinen zkontrolovat neporušenost balíků a od přepravce nebo na pobočce Zásilkovny, převzít pouze nepoškozené balíky. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky, či poškození zásilky, kupující zásilku nesmí převzít. Kupující přepravci sdělí (je-li možnost tak napíše do dodacího listu přepravce nebo na pobočce Zásilkovny) důvod nepřevzetí zásilky, dále tentýž den informuje dodavatele telefonicky na 603 383 387  a e-mailem na info@digitalnimikroskop.cz o důvodu nepřevzetí.
4. Kupující je povinen v den převzetí zásilky (maximálně druhý den) zásilku rozdělat a zkontrolovat správnost, bezvadnost a úplnost dodaného zboží. V případě nekompletní dodávky či jakýchkoliv vad na převzaté zásilce, které mohly být způsobeny při přepravě (rozbité části, utržené, odřené, ulomené promáčklé části zboží atd.), je kupující povinen neprodleně, nejpozději následující den po převzetí zásilky informovat prodejce písemně na e-mail info@digitalnimikroskop.cz a telefonicky na 603 383 387. Pokud tak kupující neučiní a oznámí neúplnost či poškození zásilky s časovým odstupem, nelze reklamaci uznat. Prodávající bude kupujícího informovat o způsobu vyřízení reklamace a kupující je povinen prodávajícím poskytnout potřebné spolupůsobení pro vyřízení reklamace (zaslání fotek, reklamování poškození zásilky přímo u přepravce, pobočce Zásilkovny atd.)

  • DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že zboží je skladem, tak ho prodávající vyexpeduje – předá přepravci do 1-4 pracovních dnů po obdržení objednávky. V případě požadavku na expresní odeslání nás prosím kontaktujte telefonicky na 603 383 387.  Osobní odběr je realizován na výdejních místech společnosti Zásilkovna. Zboží na výdejní místo dorazí do cca 3 dnů od předání přepravci. O termínu vyzvednutí budete informování e-mailem nebo SMS. V případě, že zboží není skladem, bude termín dodání či storno objednávky řešeno dle konkrétních podmínek.

  • VRÁCENÍ ZBOŽÍ

1. V případě spotřebitelských e-smluv se uplatňuje § 1829 NOZ, dle něhož má Kupující (dále Spotřebitel) právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne následujícího po převzetí zboží. Zboží musí být vráceno na adresu prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat formou jednostranného právního jednání. Nestačí pouze poslat zboží bez jakéhokoliv oznámení či vysvětlení na naši adresu.
Nejsnadnější způsob oznámení o odstoupení od smlouvy je využití on-line formuláře umístěného na našem webu.
Spotřebitel může mimo jiné také využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy přiložený pod těmito Obchodními podmínkami a zaslat nám jej dopisem či e-mailem.
Prodávající v odpovědi potvrdí přijetí oznámení a bude kupujícího informovat o způsobu vrácení zboží.
Zboží není možné vracet na výdejních místech společnosti Zásilkovna nebo zaslání na adresu prodávajícího na dobírku.
2. Pokud je vrácené zboží jakkoliv poškozeno je Spotřebitel povinen o poškození informovat Kupujícího ihned při odstoupení od smlouvy. Vadné zboží bude prohlédnuto a po stanovení důvodu závady bude zákazník informován o další postupu.
3. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Spotřebitel nese náklady spojené s navrácením zboží.
4. Spotřebitel je povinen prodávajícímu uhradit náklady na vrácení zboží a náklady za případné poškození zboží nebo snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Prodávající vrátí pouze náklady na nejlevnější způsob dodání, který nabízí bez ohledu na to, jaký způsob zákazník objednal. Pokud zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, kupující také ponese náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 1000 Kč. Z obdržené částky, kterou vrací prodávající zpět kupujícímu do 14 dnů, je prodávající oprávněn odečíst náklady uvedené tomto bodu.
5. U zboží charakteru software se okamžikem použití instalačního nebo registračního kódu kupující stává oprávněným licenčním uživatelem produktu a zboží již nelze vrátit. Pokud kupující požádá o úpravu zboží dle individuálních parametrů, nemůže uplatnit nárok na odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě

 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky